InstalTechnic

Oferta

Naglwek

Co to jest pompa ciepła?

Co to jest pompa ciepła?  

Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie odnawialnej energii naturalnej ziemi lub powietrza do celów grzewczych. Odbiera energię z gruntu lub powietrza i przenosi ją do wnętrza domu.

 

Odpowiednio dobrana i wykonana instalacja jest w stanie bez żadnego problemu zaspokoić w 100% zapotrzebowanie budynku odnośnie centralnego ogrzewania (CO) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) bez użycia grzałek.

 

 

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła wymusza przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze (dolne źródło - DZ) do obszaru o temperaturze wyższej (górne źródło - GZ). Innymi słowy jest jak duża lodówka próbująca zamrozić ziemię lub schłodzić powietrze, oddając energię do instalacji CO i CWU w domu. Proces ten przebiega podobnie do lodówek lub klimatyzacji w samochodzie lub domu. Zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej do sprężarki w pompie ciepła.

 

Sprawność pompy ciepła określa współczynnik COP i zawiera się zwykle w przedziale między 3,0 a 5,0.

Ogólna typowa sprawność dobrze wykonanego układu z Pompą Ciepła, dla ogrzewania CO wynosi około 4,0, a dla ogrzewania CWU wynosi około 3,2. Oznacza to że przy przy poborze energii elektrycznej mocy 1kW pompa ciepła ogrzewa CO mocą 4kW i odpowiednio CWU mocą 3,2kW.

Projektując instalację odpowiednio żeby Pompa ciepła pracowała tylko w okresach II taryfy energii Elektrycznej, mamy najtańszy ekologiczny sposób ogrzewania i dodatkowo w pełni bezobsługowy i automatyczny.

Proponujemy porównać koszty inwestycji i eksploatacji dla różnych źródeł energii. Łatwo można obliczyć okres zwrotu poniesionych nakładów oraz sumę oszczędności. Więcej informacji w zakładce Doradztwo.

Gruntowe lub powietrzne pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują naturalne ciepło Ziemi i pobierają je zależnie od rodzaju dolnego źródła (kolektora). Może to być kolektor pionowy (odwierty), kolektor poziomy prosty lub spiralny oraz dwie studnie (chłonna i zrzutowa). Pracują z bardzo zbliżoną sprawnością przez cały rok.

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują naturalne ciepło powietrza zewnętrznego lub wewnętrznego (np. ciepło przemysłowe) i pobierają je z różną sprawnością zależną od temperatury oraz wilgotności powietrza. Ze względu na spore koszty odwiertów są bardzo popularne.

 

 

Gruntowe (solanka/woda, glikol/woda, solanka/powietrze, glikol/powietrze)

 

Pompy ciepła gruntowe działają w oparciu o dolne źródło - grunt (ziemia), stąd ich nazwa. Pobierają ciepło zakumulowane w ziemi i oddają do górnego źródła - domu, poprzez system ogrzewania wodnego lub powietrznego. Obieg dolnego źródła jest szczelnym obiegiem zamkniętym, w którym kiedyś płynęła solanka, dzisiaj zazwyczaj glikol lub rzadziej stosowany - alkohol. Ze względu na możliwość wykonania kolektora poziomego lub pionowego, jest to jeden z najczęściej spotykanych systemów pomp ciepła.

Wodne (woda/woda, woda/powietrze)

 

Pompy ciepła wodne działają na dwóch studniach - odwiertach. Jedna studnia to studnia czerpalna (pobieramy wodę o danej temperaturze), druga to studnia zrzutowa. Ten rodzaj pomp pobiera ciepło bezpośrednio z wody - również ciepło zakumulowane w ziemi. Podobnie jak w innych rodzajach pomp oddaje pobraną energię cieplną do górnego źródła - domu, poprzez system ogrzewania wodnego lub powietrznego. Obieg dolnego źródła jest obiegiem otwartym i przez to podatnym na wytrącanie się zanieczyszczeń i minerałów zgromadzonych w wodzie. Wpływa to na eksploatację oraz serwisowanie elementów układu, przez które woda płynnie oraz powoli zamula studnię zrzutową, którą po kilku latach trzeba zmienić na nową. Ze względu na kłopotliwą eksploatację, chociaż z dużą sprawnością, jest to jeden z rzadziej spotykanych systemów pomp ciepła.

Powietrzne (powietrze/woda, powietrze/powietrze)

 

Dolnym źródłem powietrznych pomp ciepła jest powietrze. Pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego (większość przypadków) i oddają do wnętrza domu jak w powyższych układach - poprzez wodę lub powetrze. Ich sprawność jest bardzo zależna od warunków panujących na zewnątrz, czyli temperatury i wilgotności. Największą sprawność mają latem, lecz wtedy grzejemy tylko ciepłą wodę użytkową, natomiast najniższą sprawność mają zimą, czyli tak naprawdę wtedy kiedy najwięcej ciepła potrzebujemy. Przy temperaturach poniżej - 15 stopni C. większość pomp na rynku wyłącza sprężarkę i przechodzi na grzanie grzałkami elektrycznymi dużej mocy - od kilku do kilkunasu kW.

 

 

Popularność typów i sprawność...

Pompa ciepła uzyskuje największą skuteczność energetyczną w połączeniu z płaszczyznowym ogrzewaniem niskotemperaturowym (ogrzewanie podłogowe / ścienne / sufitowe). Moc pompy ciepła dobiera się w oparciu o projektowe obciążenie cieplne budynku, biorąc poprawkę na preferencje temperaturowe użytkowników jak również tryb pracy w II lub w obu taryfach energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na ciepło dla domu zależy od wielu czynników takich jak powierzchnia budynku, budowa ścian, ilość i rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych i wiele innych.

Najbardziej popularne są gruntowe pompy ciepła typu glikol/woda - z dolnym źródłem pionowym (odwierty z sondami), rzadziej z dolnym źródłem poziomym (ułożone odpowiednio pętle z rur PE). W obu przypadkach w obiegu zamkniętym dolnego źródła płynie glikol etylenowy lub propylenowy. Oba typy osiągają bardzo dobre współczynniki ceny do sprawności (współczynnik COP).

 

Kolektor pionowy – sondy

Odwierty wykonywane są zwykle na głębokość od 60 do 120 mb. Ich ilość zależna jest od zapotrzebowania na energię cieplną. Stosowany jest obieg zamknięty z glikolem jako czynnikiem chłodnicznym. Przy kilku odwietach montuje się studzienkę rozdzielczą, w celu uproszczenia instalacji wprowadzonej do domu.

Kolektor można wykonać na małych działkach. Nie wpływa on na rozplanowanie drzew i krzewów na działce. Jest średnio o 20% droższy od kolektora płaskiego, lecz ma praktycznie stałą sprawność przez cały sezon i dzięki temu jest tańszy w eksploatacji. Temperatora pracy glikolu to średnio od 10 do 4 stopni C.

 

 

Kolektor płaski

Kilkaset metrów rury PE ułożonej na głębokości około 1,4 - 1,8 mb i połaczonej w kilka pętli. Stosowany jest obieg zamknięty z glikolem jako czynnikiem chłodniczym. Do wykonania tego typu kolektora trzeba wykorzystać około 2-3 razy większą powierzchnię na działce niż powierzchnia domu. Jest to uzależnione od nasłonecznienia obszaru kolektora oraz rodzaju podłoża.

Kolektor ten jest tańszy w wykonaniu od odwiertów o około 20%, lecz ze zmienną (obniżającą się) sprawnością wraz ze zbliżającym się końcem okresu grzewczego. Temperatora pracy glikolu od 15 do -5 stopni C. Ze zwględu ten typ kolektora dobrze jest na nim nie sadzić dużych drzew (system korzeniowy) oraz drzew i krzewów zacieniających powierzchnię kolektora.

 

 

Kolektor pionowy – studnia chłonna i zrzutowa

Odwierty wykonywane są zwykle na głębokość od 50 do 150 mb. Stosowany jest obieg otwarty z wodą gruntową jako czynnikiem chłodniczym. Bardzo wysoka sprawność przez cały okres użytkowania, lecz ze względu na ciągły przepływ wody w obiegu zewnętrznym, konieczność stosowania filtrów do wody oraz zamulanie się elementów układu, przez co droższa i bardziej kłopotliwa eksploatacja. Po 10-15 latach nierzadko studnie się już wyeksploatowane i trzeba wiercić nowe. Z tych powodów polecamy wykonywanie innego typu kolektorów.

Kiedy warto myśleć o Pompie Ciepła?

Kiedy warto myśleć o Pompie Ciepła?  
 • Jeżeli możesz sobie pozwolić na niewiele większy wydatek inwestycyjny, a chcesz mieć bardzo niskie koszty eksploatacji i system bezobsługowy. Przy dobrze dobranych i wykonanych systemach zwrot inwestycji po kilku - kilkunastu latach.
 • Jeżeli planujesz ogrzewanie podłogowe lub/i ścienne.
 • Jeżeli koszt przyłącza gazowego będzie większy niż 10 000 zł, dobrze przelicz, czy w tym przypadku pompa ciepła nie będzie alternatywą dla ogrzewania gazowego w kosztach 1:1.
 • Jeżeli gaz ziemny masz już doprowadzony do granicy działki – nadal możesz rozważać możliwość instalacji pompy ciepła. Okres zwrotu kosztów inwetycji bedzie o kilka lat dłuższy.
 • Jeżeli nie masz gazu lub jego taniej możliwości podłączenia, a chcesz mieć system czysty i bezobsługowy, to zdecydowanie rozważ możliwość instalacji pompy ciepła.

Atuty Pomp Ciepła:

 • Bardzo ekonomiczne w kosztach eksploatacji (75% ciepła z ziemi/od słońca, a 25% z energii elektrycznej i możliwe głównie w II taryfie).
 • Brak konieczności corocznych przeglądów (gazowych, kominiarskich, serwisowych itp.).
 • Bezobsługowe – w domu jest po prostu ciepło, miło i czysto, a Ty nic nie robisz.
 • Bardzo niska awaryjność.
 • Bezpieczne – brak możliwości zatrucia  (gazem, czadem itp.), brak możliwości wybuchu, brak możliwości przegrzania się instalacji, brak możliwości poparzeń.
 • Możliwość wyjazdu i zostawienia działającego systemu kompletnie bez nadzoru.
InstalTechnic

Obsługujemy całe Podkarpacie

 

Ustrobna koło Krosna

38-406 Ustrobna 273

 

Paweł 538 153 163

Henryk 608 575 118

 

biuro@instaltechnic.pl

 

Pracujemy głównie:

pon. - pt. 7:00 - 15:00

 

 

Dojazd do siedziby firmy

 

Dane rejestrowe:

Instaltechnic Sp. z o.o. Ustrobna 273

38-406 Ustrobna, NIP 52918 21016

KRS 0000725038 Centralna Informacja

Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 62 000,00 zł

© 2005 - 2024 Instaltechnic. Wszelkie prawa zastrzezone. Projekt i budowa strony internetowej: L77